Nieuws

Terugblik op het Kiwanis jaar 2018-2109

Ambtsoverdracht 2018

Commissie aanwervingen en public relations

Commissie cultuur

Commissie interne communicatie

Feestcommissie

Sociale commissie

Themavergaderingen

Vakantievergaderingen 18-19

Wandelingen 18-19