Sociale projecten

ELIMINATE Kiwanis

Eliminate project Kiwanis international

Deze wereldwijde campagne voor kinderen elimineert tetanus bij moeders en pasgeborenen (MNT). Ons doel is het leven van miljoenen moeders en pasgeborenen te redden. Kiwanis zal, in partnerschap met UNICEF, MNT helpen elimineren.

Wij werden allemaal ooit ingeënt tegen tetanus. Ieder jaar sterven er echter duizenden moeders en zuigelingen nodeloos aan tetanus. Deze afschuwelijke, maar gemakkelijk te voorkomen ziekte eist elke negen minuten het leven van één baby.  De armste, meest noodlijdende vrouwen en kinderen op de wereld zijn er de dupe van.  Maar deze ziekte kan worden uitgebannen.

Kiwanis en UNICEF hebben samen  een veelomvattend campagneplan voor fondsenwerving over een periode van 4 jaren opgesteld.  In 2015 willen we minimaal 110 miljoen dollar hebben ingezameld.  De resultaten zijn meetbaar.

KBO KAMELEON

Doorn 17 bis, 9700 Oudenaarde

Dit project gaat over kinderen met een Type 3 attest.
Dit zijn kinderen die door hun emoties en hun gedrag in de problemen komen, die onvoldoende geholpen kunnen worden op hun oorspronkelijke school.
Kinderen die moeilijk kunnen tonen of zeggen wat ze voelen, die moeilijk rekening kunnen houden met de gevoelens van anderen.
Kinderen die niet geloven in zichzelf, die niet weten hoe ze zich onder controle moeten houden.
Kinderen die moeilijk kunnen samenwerken, die zich moeilijk aan regels kunnen houden.
Met het aanschaffen van deze klimmuur, geven we kinderen de mogelijkheid om zich te ontladen in de natuur als het voor hen te moeilijk wordt om zich te concentreren.
Op die manier kunnen ze zich zelfstandig en vrij bewegen in een natuurlijke omgeving, wat een gunstige invloed heeft op het selecteren van en reageren op de vele prikkels die zij binnenkrijgen.

KBO Leupegem-Melden

Vontstraat 53, 9700 Oudenaarde

Heel wat kinderen van vreemde origine (Anderstalige Nieuwkomers) bevolken opnieuw sinds 1 september deze school.
Naast het probleem van een vlotte taalverwerving komt dat deze kansarme kinderen ook voor andere activiteiten vaak uit de boot vallen.  Tenminste, ze worden ongewild vaak geconfronteerd met hun mindere mogelijkheden.
Ki AB ondersteunt deze school en de kansarme kinderen door de aankoop van Ipads. Deze zijn makkelijk inzetbaar in de klas en in de zorgklas (Schitterende apps voor taalontwikkeling en schrijfvaardigheid).

LEVENSBLIJ Oudenaarde

KSVO Jeugd fietst voor levensblij

ABRAHAM HANS Oudenaarde

Leveren materiaal : Schaakborden en Apple Ipad’s

JEUGDORKEST Oudenaarde

JEUGDORKEST Oudenaarde

TANDERUIS Melle

TANDERUIS Melle

BIJEVA

Vakanties aangeboden voor de kinderen

VZW “Het leven helpen”

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Oost-Vlaanderen
St-Walburgastraat 9 te 9700 Oudenaarde.

Er werd beslist zowel de kostprijs voor de noodzakelijke professionele opleiding, als de aanschaf van één medicatiepomp ( pijnpomp ) te financieren. De verpleegkundigen die daar vaak met moeilijke en emotioneel zware situaties worden geconfronteerd, hebben nood aan de steun van een “supervisor”, die hen opleidt en mentaal begeleidt. Kiwanis vergoedt de kostprijs van 5 supervisies op jaarbasis. Er werd ons toegestaan het Kiwanis-embleem op de beschermhoes rond de pomp aan te brengen.

Noodlijdend kindje

De Sociale Commissie ontdekte een schrijnend geval van een noodlijdend kindje van 10 maanden oud, met een alleenstaande moeder, gehuisvest in een zielig vochtig huisje. Het kindje heeft een ernstige longaandoening die aangewakkerd wordt door de vochtige behuizing. Het heeft al vele hospitalisaties achter de rug, die door de moeder niet kunnen betaald worden. We beslisten de achterstallige hospitalisatiefacturen te betalen. Inmiddels werd het kindje geplaatst in een inrichting alwaar de groeikansen en de verzorging optimaal zijn.

School in & na Ziekenhuis VZW

Poolse Winglaan 27 te 9051 Sint-Denijs-Westrem.
www.sinz.be

Vrijwilligers geven les aan kinderen en jongeren die wegens ziekte of ongeval de school langdurig of regelmatig moeten missen. De inhoud en duur van de lessen worden aangepast aan het niveau en de mogelijkheden van de leerling. De lessen zijn gratis en worden gegeven in het ziekenhuis of bij de leerling thuis.
De kostenstructuur van deze VZW is eenvoudig: hoofdzakelijk verplaatsings- en communicatiekosten.
De Sociale Commissie vond dit een verfrissend en vernieuwend project en besliste hun werking, o.m. door de aanschaf van een nieuwe computer, financieel te ondersteunen.

HAITI.

Nog dezelfde dag van de natuurramp nam onze club zijn verantwoordelijkheid op en stortte een forse som op een daarvoor bestemde hulprekening.

VZW BIJEVA.

Deze VZW organiseert actieve groepsvakanties voor kansarme en probleemjongeren, die daardoor een zinnige invulling verwerven van hun vrije tijd. De doelgroep is thuiswonende meisjes en jongens van 7 tot 12 jaar die niet op vakantie kunnen gaan, omdat hun ouders een bescheiden inkomen of financiële moeilijkheden hebben, geen of onvoldoende kansen hebben gekregen of deze hebben verloren.
Voor gedetailleerde uitleg verwijs ik naar www.bijeva.be.

Reeds verleden jaar besliste onze club deze VZW een (eerste bescheiden ) financiële steun toe te kennen, en ervaarde daarbij opvallend veel sympathie en dankbaarheid.
De Sociale Commissie nam hun hernieuwde aanvraag om bijstand ter harte en besliste ook dit werkjaar een substantiële financiële steun aan hun edelmoedig doel te verbinden.

VZW HEILIG HART Dienstverleningscentrum voor personen met verstandelijke beperkingen te Deinze.

Deze VZW heeft tot maatschappelijk doel alle mogelijke vormen van ondersteuning te bieden aan personen met matige tot zeer ernstige verstandelijke beperkingen .

130 kinderen ( De Sociale Commissie besliste tot de financiering van twee ” klankwiegstoelen ” die een uitermate heilzame en relaxerende werking uitoefenen bij kinderen met een zware motorische handicap. De VZW bezat reeds 2 exemplaren ( in 2008 gefinancierd door de N.V. Cortina ) en de therapeuten zijn echt in de wolken met de behaalde resultaten. Kiwanis Oudenaarde voegt daar thans 2 dergelijke toestellen aan toe, gelet op het succes alsmede op het grote aantal potentiële gebruikers. Ook hier is hun dankbaarheid overweldigend.

Rode Kruis

Kiwanis financiert een nieuwe, aan hun ziekenwagen aangepaste, draagberrie.

OUDENAARDE – Het Rode Kruis afdeling Oudenaarde kreeg van serviceclub Kiwanis Oudenaarde een splinternieuwe brancard ter vervanging van het ruim 25 jaar oude exemplaar waarmee de ambulanciers zich tot voor kort moesten behelpen. Rode Kruis-voorzitster Ingrid Hertleer zei dat de ziekenwagen, die het Rode Kruis in 2004 kreeg, intussen al 80 keer moest uitrukken om mensen te helpen, waarvan twee keer bij rampsituaties.
Hertleer dankte Kiwanis-Oudenaarde voor de brancard van 4.000 euro, maar in een adem ook Peter Quidouce en Magda Peyskens die de Bergstraat Rommelmarkt organiseerden. Daar het Bergstraatcomité opgedoekt is, besloot het duo de opbrengst van dat evenement dit jaar volledig aan het Rode Kruis Oudenaarde te schenken. De 1.000 euro zal gebruikt worden voor allerlei noodzakelijk aankopen.

Tijdens de bijeenkomst in het Rode Kruis-lokaal in de brandweerkazerne reikte Linda Van De Winckel de brevetten uit aan de cursisten die de opleiding EHBO volgden. Vijftien kregen het brevet ‘Help’ en negen anderen slaagden daarna ook nog voor het tweede deel en kregen het brevet ‘Helper’.

NOOTuitgang

Dit bloeiend orkest van 45 jonge muzikanten geeft haar jaarconcert op zaterdag 24 afpril 2010 in de Volkszaal van het stadhuis te Oudenaarde. Vanuit cultureel oogpunt draagt onze club een gedeelte van die organisatiekosten.

 MPI ‘t Craeneveld

Kiwanis heeft een zwak voor deze basisschool voor buitengewoon onderwijs te Eine, met opdracht en opvang en de ontwikkeling van geestelijk en lichamelijk gehandicapte en kansarme kinderen.

De opvoeders verdienen alle respect voor hun dagelijkse inzet voor het bijbrengen van sociale, maatschappelijke, praktische en functionele vaardigheden bij deze doelgroep. Jaarlijks organiseren zij in de maand mei een 3-daagse, teneinde met “doe-activiteiten” zoals zij dat zelf noemen, de functionele vaardigheden van deze jongelingen aan te scherpen.
Kiwanis bekostigt hun logement in The Outsider aan de Donkvijver te Oudenaarde.

 Kinderkankerfonds

Via de Horse Racing Organisation levert Kiwanis onrechtstreeks een substantiële bijdrage voor het project “Koester” ten behoeve van de palliatieve begeleiding van kankerpatiëntjes. Deze Organisatie viert dit jaar haar Jubileum ( 10 jaar ) en hoopt een extra inspanning te kunnen leveren voor dit nobele doel. Onze club levert graag de nodige financiële ondersteuning hiertoe.