Bestuur 2014-2015

Harry VANDENABEELE
Voorzitter

Peter VAN MELKEBEKE
Secretaris

Jean VANDENDRIESSCHE
Penningmeester

Yann WOUTERS
Voorzitter-Elect


Stefan GOOSSENS
Voorzitter Communicatie commissie

Tom BROWAEYS
Voorzitter Feestcommissie

Yann WOUTERS
Voorzitter Sociale commissie

Edwin MEYSMANS
Voorzitter Cultuurcommissie


Stein BINNEMANS
Past Voorzitter

Stefan GOOSSENS
DBM